รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
เลขที่ 2 หมู่ 9   ตำบลพงศ์ประศาสน์  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
เบอร์โทรศัพท์ 032-817128-9 เบอร์แฟกส์ 032-817128
Email : Tprsschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :